Du skal logge ind for at skrive en note

Indhold

Vores mål har været at gøre det muligt for danskere at kommunikere både i skrift og tale med franskmænd på fransk og således tilegne sig interkulturel kommunikativ kompetence.
Grammatikken er det bærende skelet, der skal sørge for at ordene bliver anbragt i den rigtige rækkefølge og bøjet på den rette måde.

Når vi taler om mundtlig kommunikation, er udtalen imidlertid ofte afgørende for, om man bliver forstået. Derfor er såvel afsnittet om udtale som en række opslag og øvelser suppleret med en lydside.

Men hvordan får man startet en samtale, og hvordan kan man holde den vedlige, så det ikke kun bliver en kort udveksling af information? Her kan gambitter være et nyttigt supplement.

Kommunikation på et fremmedsprog forudsætter også kendskab til kultur. Hvornår siger man hvad? For at give de bedste forudsætninger for at kommunikere effektivt har vi derfor udvidet grammatikken med et afsnit om sproghandlinger.

Du skal logge ind for at skrive en note

Opbygning

Grammatikken er primært opbygget emnemæssigt efter ordklasser og med voksende sværhedsgrad indenfor de enkelte emner. Undervejs er der indlagt en række opgaver til at tjekke forståelsen af den teoretiske gennemgang.

Opgaverne kan inddeles i to hovedgrupper:

Tu as compris? Interaktive opgaver med umiddelbar respons.
A toi! Frie opgaver knyttet til et bestemt emne og som kræver lærerens respons. Disse opgaver kan både bruges til mundtligt gruppearbejde i klassen og til skriftlig aflevering.

God fornøjelse,
Anna Højgaard Andersen og Hardy Andersen

Du skal logge ind for at skrive en note

Specialtegn

Bemærk, at du på hhv. pc og Mac indtaster et ç (cedille) ved at gøre følgende:

  • Pc: Hold Ctrl-tasten nede, mens du trykker på komma (,) efterfulgt af c.
  • Mac: Hold Alt-tasten nede, og tryk på c.
Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761684646. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018