Du skal logge ind for at skrive en note

Sproghandlinger - hvad er det?

Når vi kommunikerer ved hjælp af sprog, udfører vi en række forskellige handlinger for at ændre på den situation, vi befinder os i. En grov inddeling skelner mellem følgende sproghandlinger:

  • Regulerende (ex. Luk lige vinduet!)
  • Informerende (ex. Toget til København er forsinket)
  • Følelses- og holdningstilkendegivende (ex. Stakkels mand!)
  • Samtalestrukturerende (ex. Jeg giver hermed ordet til borgmesteren)
  • Rituelle (ex. Jeg døber dig)

I nedenstående oversigt er sproghandlingerne dog ordnet alfabetisk, så de er nemmere at finde.

Du skal logge ind for at skrive en note
iStockphoto.com/AntonioGuillem
iStockphoto.com/AntonioGuillem

Hvad man skal sige, når man skal ...
(Udtryk mærket med * tilhører talesproget)

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761684646. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018