Du skal logge ind for at skrive en note
iStockphoto.com/SIphotography
iStockphoto.com/SIphotography
Du skal logge ind for at skrive en note

Lyde

De fleste danske vokaler og konsonanter findes også på fransk. I det følgende koncentrerer vi os om forskellene mellem dansk og fransk.

Du skal logge ind for at skrive en note

Nasalvokaler

Nasalvokaler er lyde der tydeligt kendetegner fransk, og som vi ikke har på dansk.

Der findes ialt fire nasalvokaler.

Du skal logge ind for at skrive en note

an - am - en - em

Den første kan vi kalde a-nasal (i ordbøger angivet ved det fonetiske tegn [ɑ̃]).

Den kan skrives på følgende måde:

an (år), camp (lejr), entendre (at høre), emporter (at tage med).

Du skal logge ind for at skrive en note

on - om

Den anden kan vi kalde o-nasal (i ordbøger angivet ved det fonetiske tegn [ɔ̃]).

Den kan skrives på følgende måde:

bon (god), comprendre (at forstå).

Du skal logge ind for at skrive en note

in - im - ain - aim - ein - eim - ien - ym

Den tredje kan vi kalde æ-nasal (i ordbøger angivet ved det fonetiske tegn [ɛ̃]).

Den kan skrives på følgende måde:

fin (afslutning), impossible (umulig), nain (dværg), faim (sult), sein (bryst), Reims (bynavn), bien (godt), symbole (symbol).

Du skal logge ind for at skrive en note

un - um

Den fjerde kan vi kalde ø-nasal (i ordbøger angivet ved det fonetiske tegn [œ̃] ).

Den kan skrives på følgende måde:

un travail (et arbejde), parfum (duft).

Ø-nasalen forekommer ret sjældent i forhold til de andre nasalvokaler, og der er i dag en tendens til at ø-nasalen i mange sammenhænge opfattes som sammenfaldende med æ-nasalen.

NB!

Hvis der står 'mm' eller 'nn' forsvinder nasalvokalen.

comment (hvordan), bonne (god)

Hvis der står en vokal efter 'm' eller 'n' forsvinder nasalvokalen.

camarade (kammarat), une (en)

Du skal logge ind for at skrive en note

Tu as compris? Opgave 1 - Nasalvokaler

Vis i nyt vindue
Du skal logge ind for at skrive en note

Stemte og ustemte lyde

Stemte og ustemte lyde er vigtige at udtale korrekt på fransk, fordi det kan være afgørende for betydningen af det man siger.

Et enkelt ’s’ mellem to vokaler udtales stemt: poison (gift) Dobbelt ’s’ er ustemt: poisson (fisk) ’ç’ udtales som ustemt ’s’: façon, garçon, français

Et ’s’ der trækkes over til et ord der begynder med vokal er stemt: ils ont (de har)
Ellers er det ustemt: ils sont (de er)

Stem j-lyd [Ӡ] findes i to tilfælde:

Ved bogstavet ’j’: journaliste
Når ’g’ står foran ’e’, ’i’ eller ’y’: général, gigantesque, gymnastique
Når ’g’ står foran ’a’, ’o’ eller ’u’ udtales det som et [g]

En tilsvarende ustemt lyd [ᶴ] skrives med ’ch’: chanter

Du skal logge ind for at skrive en note

Tu as compris? Opgave 2 - Stemt eller ustemt 's'

Vis i nyt vindue
Du skal logge ind for at skrive en note

S eller K

’c’ udtales som ’k’ foran ’a’, ’o’ og ’u’: cannibale, coalition, culture
’c’ udtales som ’s’ foran ’e’, ’i’ og ’y’: censure, ciel, cycliste

Du skal logge ind for at skrive en note

Nogle grupper af bogstaver

Nogle grupper af bogstaver har en særlig udtale på fransk:

au, eau : cause, beau,
eu : couleur, (Dog : J’ai eu [y])
ei , ai : reine, raison
oi : droit, étoile
ou : coucher, tout, pour

gn : cognac, signe
gu : guerre, guitare
qu : quantité, remarquer
ill : famille, fille

er i slutningen af et ord : premier, danger, manger

Du skal logge ind for at skrive en note

Nogle enkeltbogstaver

ç udtales : garçon
x udtales : excuser
y udtales : gymnastique
z udtales : zéro

é udtales : café, lycée
è udtales : mère, colère
ë vokalen skal udtales for sig selv : Citroën,

Du skal logge ind for at skrive en note

Konsonanter i slutningen af et ord

Konsonanterne d, g, p, s, t, x, z udtales normalt ikke : coup (slag), pied (fod), beaucoup (meget, mange), trop (for meget, for mange)

Flertals-s udtales ikke: les femmes (kvinderne), les villes (byerne), les Françaises (de franske kvinder)

Du skal logge ind for at skrive en note

Tu as compris? Opgave 3 - Nasalvokaler

Vis i nyt vindue
Du skal logge ind for at skrive en note

Tu as compris? Opgave 4 - Stemt eller ustemt 's'

Vis i nyt vindue
Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761684646. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018