eau

eau, femininum: vand

eau de mer: havvand

eau-de-vie: brændevin

effet

maskulinum: virkning

en effet: faktisk

effort

maskulinum: indsats

embarquement

maskulinum: indskibning

embellir

embellir, verbum, 2. bøjning: at forskønne

embouteillages

embouteillage, femininum: trafikprop

empêché

empêcher, verbum, 1. bøjning: at forhindre

empire

maskulinum: kejserdømme

emplacement

maskulinum: placering

emploi

maskulinum: brug

employés

employé, maskulinum: ansat

empoisonner

empoisonner, verbum, 1. bøjning: at forgifte

emprisonné

emprisonner, verbum, 1. bøjning: at sætte i fængsel

emprunter

emprunter, verbum, 1. bøjning: at låne

en

præposition: 1) til 2) i løbet af

encerclées

encercler, verbum, 1. bøjning: 1) at omringe 2) at gå omkring

enchanté

enchanter, verbum, 1. bøjning: at begejstre

enchanté!: det glæder mig at hilse på Dem!

encore

adverbium: 1) endnu 2) endnu mere 3) stadig

encouragea

encourager, verbum, 1. bøjning: 1) at opmuntre 2) at give mod.

endommagée

endommager, verbum, 1. bøjning: at beskadige

endormir

endormir, uregelmæssigt verbum: at få til at sove

s'endormir: at falde i søvn

endroit

endroit, maskulinum: sted

endurance

femininum: udholdnhed

enfant

enfant, maskulinum: barn

enfin

adverbium: endelig

enfonçant

enfoncer, verbum, 1. bøjning: 1) at jage 2) at stikke ind

engagé

adjektiv: engageret

engagement

maskulinum: 1) indsats 2) kamp

engraisser

engraisser, verbum,1. bøjning: at fede op

ennemi

maskulinum: fjende

ennui

maskulinum: kedsomhed

ennuyeux

ennuyeux (f-euse), adjektiv: kedelig

ensemble

maskulinum: 1) helhed 2) det hele

ensoleillement

maskulinum: solskin

entendre

entendre, verbum, 3. bøjning: at høre

entier

entier (f.-ière), adjektiv: hel

le monde entier: hele verden

entouraient

entourer, verbum, 1. bøjning: at omgive

entra

entrer, verbum, 1. bøjning: at gå ind

entre

præposition: mellem

entrée

entrée, femininum: indgang

entreprise

entreprise, femininum: 1) virksomhed 2) fabrik

entretenir

entretenir, uregelmæssigt verbum: 1) at vedligeholde 2) at opretholde

entretien

maskulinum: vedligeholdelse

enveloppe

femininum: kuvert

environ

adverbium: omtrent

environnement

maskulinum: 1) omgivelser 2) miljø

environs

maskulinum/pl.: omegn

envoyées

envoyer, verbum, 1. bøjning: at sende

escalade

escalade, femininum: klatring

escalier

escalier, maskulinum: trappe

escargot

maskulinum: snegl

espace

femininum: 1) rum 2) område

Espagne

femininum: Spanien

espagnols

espagnol, adjektiv:spansk

espèces

espèce, femininum: 1) art 2) slags

espérer

espérer, verbum, 1. bøjning: at håbe

esplanade

femininum: 1)esplanade 2) åben plads

Esprit

maskulinum: Ånd

esprit

maskulinum: 1) ånd 2) åndfuldhed

essaie

essayer, verbum, 1. bøjning: at forsøge

essaient

essayer, verbum, 1. bøjning: at prøve

essence

femininum: benzin

essentiel

adjektiv: vigtig

essor

maskulinum: opsving

essuie-glace

maskulinum: vinduesvisker

est

être, uregelmæssigt verbum: 1) at være 2) at blive

maskulinum: øst

estime

estimer, verbum, 1. bøjning: 1) at vurdere 2) at mene

européen

adjektiv: europæisk

exact

adjektiv: korrekt

examiné

examiner, verbum, 1. bøjning: at undersøge

exception

femininum: undtagelse

excès

maskulinum: overforbrug

exclusivement

adverbium: udelukkende

exécutions

exécution, femininum: henrettelse

exemple

maskulinum: eksempel

exigé

exiger, verbum, 1. bøjning: at kræve

exil

maskulinum: eksil

exilés

exilé, maskulinum: flygtning

existent

exister, verbum, 1. bøjning: 1) at eksistere 2) at findes

expansion

femininum: 1) udvidelse 2) vækst

expérience

femininum: 1) forsøg 2) erfaring 3) oplevelse

expliquer

expliquer, verbum, 1. bøjning: at forklare

exploit

maskulinum: 1) bedrift 2) dåd

exploitation

femininum: 1) avl 2) brug 3) dyrkning

exploration

femininum: udforskning

expose

exposer, verbum, 1. bøjning:: at udstille

exposition

femininum: udstilling

exposition universelle: verdensudstilling

expriment

exprimer, verbum, 1. bøjning: ar udtrykke

extension

femininum: udvidelse

extérieur

maskulinum: 1) ydre 2) det udvendige

adjektiv: ydre

extraodinaire

adjektiv: usædvanlig

extrémité

femininum: yderste ende