A toi la grammaire er en grammatik målrettet ungdomsuddannelser. Ud over at være en grundgrammatik har udgivelsen også fokus på de kommunikative og kulturelle aspekter i sproglæringen. Derfor er det indlagt ca 100 lydfiler, så det er muligt at høre, hvordan ord og vendinger udtales. Desuden indeholder grammatikken et kapitel med gambitter og et omkring sproghandlinger. Disse kapitler klæder eleverne på til at starte og vedligeholde samtaler.

Grammatikken er primært opbygget emnemæssigt efter ordklasser og med voksende sværhedsgrad indenfor de enkelte emner. Undervejs er der indlagt en række opgaver til at tjekke forståelsen af den teoretiske gennemgang. Opgaverne kan inddeles i to hovedgrupper:

 • Tu as compris? Interaktive opgaver med umiddelbar respons.
 • A toi! Frie opgaver knyttet til et bestemt emne og som kræver lærerens respons.

Køb adgang til A toi la grammaire

Forfattere

 • Anna Højgaard Andersen, lektor i fransk og dansk på Helsingør Gymnasium.
 • Hardy Andersen, lektor i historie og fransk på Espergærde Gymnasium og HF.

Redaktion

 • Vibeke Gade, ekstern redaktør.
 • Trine Østergaard, forlagsredaktør.

Fejlmeddelelser, forslag etc. modtages gerne ved at du klikker på "Sig din mening" i nederste højre hjørne af iBogen.

Det får du med A toi la grammaire

 • 140 interaktive opgaver
 • 900 lydfiler
 • 40 billeder
 • 90 sider

Om A toi la grammaire

 • ISBN for A toi la grammaire: 9788761684646

© Forfatterne og Systime A/S. Første udgivelsesår 2017

Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med forlaget.

Fotos og illustrationer

Hvor intet andet fremgår, er forlaget Systime og forfatterne indehaver af rettigheder til fotos og illustrationer.

Alt om iBog®

Læs om adgang, oppetid og diverse funktionaliteter i Alt om iBog®.

Kildeangivelse

Læs om kildeangivelse i Alt om iBog®.

Sig din mening

Fejlmeddelelser, forslag etc. modtages gerne. Klik på ‘Sig din mening’.

Forbehold

For nogle bidrags vedkommende har det været umuligt at finde frem til rettighedshaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

Forsiden

Forsiden er udarbejdet af Systime.

Til forsiden er der anvendt billeder fra: iStockphoto.com/standret.

ISBN: 9788761684646. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018